Hästföretagarna

Hästföretagarna är en nationell branschorganisation för hästföretagare oavsett inriktning på hästnäringsverksamhet och om man är hel- eller deltidsarbetande. Föreningen startades av ett 50-tal näringsidkare i december 2010 i Kungsbacka och vid föreningsstämman i april 2011 valdes den första ordinarie styrelsen bestående av sju yrkesaktiva hästföretagare.
Styrelsen finner du under Kontakt.

Hästföretagarnas vision

Landets hästföretagare arbetar i ett positivt och rättvist företagsklimat och bedriver en livskraftig näring med goda effekter för samhället.

Hästföretagarnas mål

Samla hästföretagare oberoende av näringsinriktning,
Kvalitetssäkra professionellt hästföretagande,
Vara en drivande och etablerad part i för branschen viktiga frågor,
Arbeta med attitydfrågor runt häst och hästföretagande,
Arbeta för ökad lönsamhet i hästföretagande.

I följande sammanhang representerar Hästföretagarna hästnäringen

Skatteverkets referensgrupp hästbeskattning (Peter Wirtberg)
Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp inom hästområdet (Annelie Andersson)
Hästhållningens yrkesnämnd HYN (Åse Ericson)
Jordbruksverkets referensgrupp häst (Margareta Bendroth)
Landsbygdsnätverket (Annelie Andersson)

Stadgar Hästföretagarna

På sidan Stadgar hittar du Hästföretagarnas stadgar.