Archives for Fakta

Elhandbok för hästverksamhet

Kategorier: Allmänt och Fakta.

Brandskyddsföreningen, Lantbrukets Brandskyddskommitté, har gett ut en uppdaterad version av handbok för elinstallationer i jordbruk och hästverksamhet 11:1. En särskild handbok för elinstallationer i lantbruket har efterfrågats från många håll.
Read More