Vidilab

Vidilab/kollamasken ger medlemmar i Hästföretagarna följande erbjudande:
10 % rabatt i kollamaskens webshop kollamasken.jetshop.se på hela sortimentet vid
angivande av rabattkod HF2013. Sortimentet består av:
kollamasken för en häst
kollamasken för fem hästar
kollamasken för 10 hästar
kollamasken för smådjur
kollamasken för får & get
kollamasken för nötkreatur
kollamasken för trikinundersökningar
Utöver detta kan Vidilab/kollamasken erbjuda förmånliga abonnemangsavtal för stall
med tio hästar eller fler. Kontakta Vidilab för mer information.
Kontakt:
Ange rabattkod HF2013. Vidilab, Enköping, www.vidilab.se, 0171-441260

www.vidilab.se eller www.kollamasken.se