Hushållningssällskapets nationella hästbrev

Rådgivarorganisationen Hushållningssällskapet ger ut ett nationellt hästkunskapsbrev med
aktuella ämnen och relevant forskning med praktisk tillämpning. Det är sällskapets 15
hästrådgivare från olika delar av landet med spetskompetens inom stallbyggnader,
foderproduktion, utfodring, arbetsrutiner och ekonomi som står för innehållet. Brevet
kommer ut tio gånger per år och erbjuds till ett rabatterat pris á 550 kronor + moms
(ordinarie pris 695 kr + moms) till fullmedlemmar.
Kontakt: Gå in på www.hush.se under hästrådgivning, hästbrev och klicka dig vidare till
formuläret som du fyller i. Ange ditt fakturanummer på medlemsavgiften som referens.
http://hush.se/?p=21457&m=6781