Välkommen till hästföretagarna 2015!

Kategorier: Nyheter.

Välkommen till nytt verksamhetsår i
Hästföretagarna!
Vi vill tacka dig för det gångna året och hoppas givetvis att du vill vara medlem hos Hästföretagarna
även 2015.
Att vi har många medlemmar i Hästföretagarna är en förutsättning för att vi ska kunna driva våra
frågor vidare och skapa förbättringar inom de områden som är viktiga för oss som företagare med
häst. Eftersom vi är en branschorganisation med hästföretagare för hästföretagare så är vi
väldigt nära din vanliga vardag i ditt företag. Året som gick har varit mycket givande för HFs arbete
och vi är en etablerad part gentemot myndigheter och andra organisationer inom hästnäringen som
vi samverkar med, för att lyfta vår närings frågor högt på agendan.
2014 var ju valår på alla nivåer och från HFs sida har vi under det gångna året träffat allt från EU
parlamentariker och diskuterat konsumentköplagen till riksdagspolitiker som vill driva hästfrågor på
ett nationellt plan och vi har på många håll fått ett positivt gensvar. Så nu är det upp till politiken att
hjälpa till att driva vidare de små frön vi sått och från Hästföretagarnas sida lovar vi att vi kommer att
bistå med bra gödsel så det växer kraftfullt inom näringen.
Att vara med i debatten och svara på remisser är också ett arbete som ständigt pågår i
Hästföretagarna och under året har vi bl.a i samverkan med andra berörda organisationer i
hästnäringen haft artiklar gällande turistmoms, konsumentköplag och skickat remiss svar i semin
frågan, som nu börjar ge resultat.
Hemsidan har under året fått ett nytt utseende, här kan du läsa mer om dina medlemsförmåner ,vi har också en FB sida som är aktiv.
Till er som betalar in er medlemsavgift innan den 31/1 2015 lottar vi ut 2 biljetter till Gothenburg Horse Show fredagen 27 /2.
2015 har startat i full storm om det blir lika blåsigt inom hästnäringen får framtiden utvisa , men vi
hoppas att du som företagare tycker att arbetet i Hästföretagarna är viktigt för ditt företagande och
ser framemot att välkomna dej som medlem även detta år/.
Aja Blomberg-Andersson Ordförande HF