HästErgonomen i Väst

Kategorier: Månadens företag.

bildergonomiMars månads hästföretag heter HästErgonomen i Väst

Vad heter ditt företag och du som driver det?
Mitt företag heter ”HästErgonomen i Väst”, enskild firma, och jag som driver det heter Gabriella Allard-Johansson. Jag är legitimerad human-sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket för arbete med djur – för mig är inriktningen enbart häst/ryttare/kusk.

När startade företaget och var ligger det?
Jag har arbetat som sjukgymnast för häst mer eller mindre sedan 1995. Den här mer ”nischade” och uttalade ergonomiska inriktningen startades hösten 2013, under nuvarande företagsnamn. Sedan 2 år tillbaka finns jag i Horred, Marks kommun i Västra Götalandsregionen, efter att ha varit verksam i Varbergstrakten i Halland under många år (även som hovslagare sedan 1979).

Arbetar du hel- eller deltid i företaget? Har ni anställda?
Just nu arbetar jag på heltid med detta och hoppas kunna fortsätta så. Eftersom jag arbetar uteslutande med egen professionell kompetens, ambulerande och inte med uppstallade hästar, så har jag ingen anställd.

Vad är det för inriktning på verksamheten?
Min inriktning som företagare är ergonomisk träning för häst och ryttare/kusk och verksamheten beskriver jag närmare på min hemsida:
www.hastergonomen.dinstudio.se

Vilken är företagets USP (Unique Selling Point)?
Min USP är just den ergonomiska inriktningen, som inte finns uttalat inom professionell hästverksamhet, som den beskrivs av mig. någon annanstans idag.

Varför driver du företag – vilka är drivkrafterna?
Eftersom jag tidigare arbetade som ambulerande hovslagare föll det sig naturligt att även som hästsjukgymnast och numera hästergonom arbeta med liknande förutsättningar. På hästsidan, som sjukgymnast, är det dessutom mer eller mindre omöjligt att få ett arbete som anställd, finns helt enkelt inga sådana tjänster idag.

Varför valde du att bli medlem i Hästföretagarna?
Medlem i Hästföretagarna blev jag redan vid bildandet för att stödja verksamheten. Vi är inte direkt bortskämda med liknande organisationer sedan tidigare inom hästnäringen. Den behövs som ett kommunikationsorgan gentemot myndigheter och politiken.

Vilka frågor är viktigast att Hästföretagarna driver?
Viktigaste frågan att driva anser jag vara förståelsen för att hästföretagen arbetar med individuella människor och ”djur” i fokus, för det mesta i levande form – alltså kan inte olika regleringar, skatter etc. utformas som om hästföretag arbetar med döda ”ting” likställda med maskiner o dylikt.

Dina tre bästa råd till nystartande hästföretagare!
Bästa råd till nyföretagare X 3: Var mindre ideell och mera professionell, framförallt vad det gäller ekonomin, än vad jag varit under åren. Kort sagt – TA BETALT för era utförda tjänster redan från start!