Hästplaneraren

Kategorier: Månadens företag.

bildforetagare34aMånadens medlemsföretag Februari 2014

Vad heter ditt företag och du som driver det?
Hästplaneraren, vilket drivs av Eva Bergström, som är marknadsekonom (DIHM) och hälsopedagog samt gick kursen Hästen, samhället och planeringen på SLU Alnarp 2004-05.

När startade företaget och var ligger det?
Som Hästplaneraren har företaget varit aktivt sen 2007, men det ryms inom moderbolaget Bergström Information som jag startade 1986, ett konsultföretag för alla former av information och marknadsföring, specialiserad på ideella organisationer. Arbetar även som skribent och ekonom. Det var efter kursen på SLU Alnarp som idén till Hästplaneraren väcktes. Vi finns i Värmdö kommun, öster om Stockholm.

Arbetar du hel- eller deltid i företaget? Har du anställda?
Det är en deltidssysselsättning, hur stor andel av arbetstiden som ägnas åt Hästplaneraren beror på ingången av uppdrag eller projekt. Företaget har en anställd, men arbetar i nätverkoch har alla de specialister som kan behövas i vårt ”stall”.

Vad är det för inriktning på verksamheten, kort beskrivning av ditt företag?
Hästplaneraren är ett konsultföretag som arbetar med olika typer av uppdrag och projekt. Information och marknadsföring ingår alltid, liksom PR och journalistiskt arbete. Uppdragen kan handla om vitt skilda ämnen inom hästnäringen, se exempel nedan. Våra uppdragsgivare är kommuner, företag, organisationer och privatpersoner. Vi utför inte bara uppdragen utan hjälper ibland även till att skaffa fram medel genom bidragsansökningar.

Exempel på uppdrag är ”Förutsättningar för hästnära boende”/Värmdö kommun, Utredning om Elfviks gård och ridskoleverksamheten i Lidingö/Lidingö stad, utredning om hästnäringen i Söderhamns kommun och förutsättningar för ridskoleverksamhet i Stockholmsregionen/Nacka kommun, planering av privat hästgård och Nationella Nätverket för Hästvägar (en av två projektledare)/HS Väst samt bistått en lokal ridklubb i förhandlingar med kommunen.

Bland projekten kan nämnas Stallkraft – ett treårigt projekt med dagligverksamhet i stallmiljö i Värmdö. En förstudie för en helt ny typ av hästcenter i Värmdö – Stockholm Filippa Park och Förutsättningar för Storstadsnära hästturism (båda tillsammans med två andra konsulter), Rida säkert i Värmdö och Ö-hästar på Möja.

Vilken är din USP (Unique Selling Point) – vilket behov fyller du på marknaden?
Att vi har ett stort och äkta intresse för det är inte så många som vill ägna sig åt, nämligen tyngre övergripande och långsiktiga frågor. Det personliga engagemanget och alltid en helhjärtad satsning på det aktuella uppdraget, kombinerat med breda kunskaper. I botten finns ett starkt och genuint hästintresse, men jag tror mig ha mer distans och kan se hästnäringen/-verksamheter ”utifrån” – med andras ögon. Dessutom är jag van att prata med alla – från ministrar till bönder.

Varför driver du företag – vilka är drivkrafterna?
Den starkaste drivkraften är att jag vill lyfta hästnäringen och att hästarna ska få det utrymme de behöver i samhällsplaneringen. Under det ligger en frustration över att hästfolk i gemen varit så otydliga och dåliga på att tala om att man finns och vilka behov man har samt att agera som företagare och de kompetenta människor de är.

Varför valde du medlemskap i Hästföretagarna?
Eftersom jag tror på samarbete, nätverkande och kunskapsspridning kombinerat med min önskan att hästnäringen ska bli en riktigt etablerad vit näring, var det en självklarhet att bli medlem när jag fick höra talas om HF. En oberoende organisation som uteslutande ägnar sig åt hästnäringens frågor saknades.

Vilka frågor tycker du är viktigast att Hästföretagarna driver?
Hästföretagarna ska driva branschövergripande frågor som ni nu gör, som t ex skatt, juridik, djurskydd, allemansrätt, hästvägar, samhällsbyggnad, kunskapsöverföring mm. Där tycker jag att HF har gjort ett fantastiskt jobb under den korta tid och med de ringa resurser som HF haft. En annan viktig uppgift är att vara motor för nätverkande – vi har behov av att träffa varandra, peppa och få känna att vi är många som arbetar i hästnäringen och kanske hitta nya samarbetspartners, nya affärsidéer osv.

Dina tre bästa råd till nystartande hästföretagare!
Lyd din magkänsla, håll nere kostnaderna men ta bra betalt!

Läs mer på www.hastplaneraren.se