Monthly Archives januari 2013

Ridskola i kris

Kategorier: Spaning.

Lars-Gösta Nauclér spanar för Hästföretagarna om ridskolan i kris. Lars-Gösta, även kallad ”Nåcke”, är författare till boken Hästföretagaren, till Ridskoleekonomi och till Hästen Skatten och Lagen. Han föreläser ofta om
Read More