Landsbygdsstrategerna missar hästnäringen

Kategorier: Spaning.

Den nationella strategin för landsbygdsutveckling missar hästnäringen
I Nationell Strategi för Landsbygdsutveckling skriver man, som vanligt i dessa sammanhang, om jordbruk och att det ”generella framtida hotet mot betesmarkerna är att det inte kommer att finnas tillräckligt med aktiva brukare som har betesdjur för att hålla markerna i hävd” och fortsätter med att antalet mjölkkor minskat med 30 procent.

Ordet häst förekommer inte en enda gång i dokumentet på 28 sidor, trots att antalet hästar i Sverige överstiger antalet kor. Från 2004 till 2010 har antalet hästar ökat med drygt tio procent i Sverige och uppgår idag till ca 362 000.

Men vem är det som inte tänker nu? Jag tycker mig bestämt ha hört att hästar är betesdjur. Hur gick analysen till, hos de utredare som tagit fram den Nationella landsbygdsstrategin?

Fiskerinäringen har en framträdande roll, med egen rubrik och allt, i den nationella landsbygdsstrategin. Fiskarna är 2000 till antalet i Sverige. Antalet yrkesverksamma inom hästnäringen är ca 25 000 personer som tillsammans arbetar på ca 11 000 helårsarbeten. Det är väl en lätt underdrift att säga att hästnäringen flera gånger om har större betydelse för antalet arbetstillfällen på landsbygden än fiskarna. Siffrorna anses dessutom vara i underkant. Men hästnäringen finns inte med i beräkningen av ”värde” på landsbygden.

Hur kan en nationell strategi fokusera så snett?! Kan de möjligtvis bero på att det saknas bra statistik på området hästnäring, men finns bra statistik inom fisket? I så fall borde väl regeringen göra något åt det? Kanske ge Statistiska Centralbyrån (SCB) ett nytt uppdrag att även kolla upp hästnäringen?

Det går åt 1,5 hektar per häst för bete, rasthagar och total foderproduktion. Det blir ca 543 000 hektar som hästarna håller öppna. Hoppsan! Är det kanske hästarna som fixar de öppna landskapen nuförtiden, i Sverige? Medan de som skrev landsbygdsstrategin, fortfarande inte ser dem?

Vad behöver göras? Ska hästföretagarna kanske göra som jordbrukarna har för vana i Frankrike: demonstrera i stan´? Ett lass hästskit framför Rosenbad? Nej, förresten, det är ju synd att slösa med högkvalitativt material för biogasproduktion på det sättet.

Men det är hög tid för hästföretagarna själva att mobilisera och agera. Driv frågorna – ingen annan gör det åt er!

Fler publikationer av författaren inom ämnesområdet är

Framtidsspaning om hästsektorn, 2008.

En omfattande framtidsstudie gjord på uppdrag av Jordbruksverket. Den innehåller bland annat tre olika scenarier: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario. Scenarierna presenterades för hästsektorn på ett välbesökt seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm den 8 maj med syfte att skapa större medvetenhet om olika tänkbara utvecklingsvägar och ge deltagarna bättre förutsättning att rusta sig för framtiden.

Rapporten finns för nedladdning här.

Mer info finns på Jordbruksverkets sida.

Omvärldsanalys: Hästföretagande – från hobby via livsstil till livskraftigt företagande, 2007

Denna omvärldsanalys är en förstudie, gjord på uppdrag av Jordbruksverket och har inneburit att genomföra en analys av hästföretagandet ur ett halländskt perspektiv, men samtidigt ta i beaktande de nationella och internationella trender som kan antas påverka hästföretagandet i Halland. Den huvudsakliga analysinriktningen har varit produkt- och marknadsutveckling samt paketering och avsättning för tjänster från hästföretag.

Rapporten finns för nedladdning här