Häst i stad

Kategorier: Spaning.

Som vi alla vet förändras vår värld i allt snabbare takt.

Glesbygden töms på folk och gapet mellan olika regioner växer. Unga väljer att flytta på grund av studier och arbetstillfällen, kultur, kommunikation och ett allmänt utbud gör att tillväxttakten i tätorterna hela tiden ökar.

Men vad händer med våra älskade hästar? Och vad händer med vår tillgång till rik fritidssysselsättning?

Detta kan vara ett möjligt scenario och helt fritt taget ur fantasin, men ändå med ett visst mått av verklighet:

Om 20 år har vi ännu tätare tätorter. Friluftslivet har flyttat in till de stora städerna, och finns tillgängligt över hela staden! Man vandrar över tak, kryper i kulvertsystem, vi har odlingar och trädgårdar både vertikalt och horisontellt på hus, både i innerstaden och i förorten. Vi har lärt oss att vi måste ta tillvara på alla möjligheter att förbättra miljön och välkomnar även en ny sund hästhållning även mitt i städerna!

Vi har sett värdet av att ha hästen med oss i samhället och samhällsplaneringen för den fantastiska varelse den är, både som social varelse och arbetspartner och sportkamrat. Vi har fått tillgång till stallbyggnader som är ljusa och luftiga i höga hus. Vi har på strategiskt placerade tak byggt rasthagar där hästarna kan få ljus, frisk luft och känna frihet några timmar varje dag.

Med handhäst på Londons gator (Foto: Åse Ericson)

Med handhäst på Londons gator (Foto: Åse Ericson)

Vi arbetar med hästar i renhållningen, vi använder dem i parkskötsel och för transporter i städerna på hästvägar som finns uppbyggda med tanke på logistik och tillgänglighet. Vi återvinner gödseln dels som biobränsle och med modern teknik komposterar vi och omvandlar den till näringsriktig jord på bara några timmar. Detta är en stor tillgång för vårt ekosystem och för kretsloppet.

Vi har bra ridskolor i städernas centrala delar då det blivit för kostsamt och skapat en för negativ klimatpåverkan med alla transporter till och från stall som tidigare låg långt ut i förorterna.

Detta har gjort att landsbygden runt tätorterna blivit än mer attraktiv! Mindre trafik och en renare och friskare miljö lockar både weekendgäster och landsbygdsföretag tar emot hästar som regelmässigt får komma ut på landet i treveckors perioder för att få vara hästar och ändå kunna fungera optimalt i stadsmiljön.

Alla typer av friluftsliv växlar skepnad från stad till land och är lika gångbara och värdefulla! Vi har äntligen hittat en levnadsinriktning som gagnar och respekterar både djur och människor och stad och landsbygd – allt i harmoni och i symbios – en utopi?

Vem vet?

Annelie Andersson