Monthly Archives april 2012

Häst i stad

Kategorier: Spaning.

Som vi alla vet förändras vår värld i allt snabbare takt. Glesbygden töms på folk och gapet mellan olika regioner växer. Unga väljer att flytta på grund av studier och
Read More

Handlingar till stämman 2012

Kategorier: Allmänt.

Årets handlingar inför föreningsstämman 2012 i Stockholm den 21 april hittar du här. Den ekonomiska delen kommer att kompletteras.    Valberedningens förslag och styrelsepresentation: Ordförande omval Aja Blomberg-Andersson 1 år.
Read More