Hästhållningen i Sverige 2010

Kategorier: Fakta och Om hästnäringen.

Nu har Jordbruksverket publicerat resultatet av en uppföljande enkätstudie till hästhållare som var föremål för hästräkningen 2010. Det finns mycket matnyttigt att läsa i studien och på Jordbruksverkets hittar du både den utförliga rapporten men också en kort sammanfattning som bl a berättar att ungefär en tredjedel av hästhållarna bedriver någon form av näringsverksamhet med häst. Över hälften av dessa gör det i kombination med annan näringsverksamhet som inte är relaterad till hästar. Det är vanligast att hästhållaren driver verksamhet inom avel och uppfödning. Av landets alla hästar finns 20 procent inom näringsverksamhet.
Näringsverksamhet med häst omfattar 10 500 årsarbeten, fördelat på 24 100 personer. Utöver dessa personer tillkommer ideella insatser som inte är med i undersökningen. Ungefär var fjärde A-tränare inom trav och galopp har planer på att anställa fler under de kommande åren.

I dag finns 74 procent av landets alla hästar i tätort eller tätortsnära landsbygd och 26 procent på övriga landsbygden. Det är också vanligare att näringsverksamhet med häst bedrivs i tätort och tätortsnära landsbygd jämfört med övriga landsbygden.