Djurskyddsutredningen

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Under året har landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, lett en utredning av djurskyddslagen i sin helhet, på anmodan av regeringen. Hästföretagarnas Margareta Bendroth och Anna Norberg fick i april chansen att möta Eva och hennes medarbetare och lade fram våra synpunkter på en tydlig och praktiskt väl fungerande djurskyddslag gällande hästar. Här finns synpunkterna.

Nu i december har förslaget från översynen lagts fram offentligt och går att läsa här. Man kan också se en kort film från You Tube.

Margareta och Anna var uppe i Stockholm nyligen vid det möte där utredningen presenterades för näringen. Vi har också anmält oss för att få vara med på remissrunda som nu tar sin början.