Landsbygdsdepartementet välkomnar HF

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna.

Nu har Hästföretagarna fått en plats i Landsbygdsdepartementets samrådsgrupp rörande hästfrågor. I den gruppen sitter förutom representanter för departementet även myndigheter såsom Jordbruksverket, Boverket samt alla stora hästorganisationer. Vår ordinarie ledamot kommer att vara ordförande Aja Blomberg-Andersson och hennes ersättare vice ordförande Annelie Andersson. Första mötet är i oktober i Stockholm.