Prisade styrelseledamöter

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Några av Hästföretagarnas styrelsemedlemmar har uppmärksammats under våren med maktposition, stipendium och guldmedalj!

I tidningen Hippson rankas ”makten” i Häst-Sverige och vår ordförande tar plats:
50. Aja Blomberg Andersson, ordförande i Hästföretagarna (ny).
2010 var året då alla pratade om och sade sig värna hästföretagarna, exempelvis genom projekt som ”Hästkraft Sverige” och ”Regionala forum för hästsektorn”. I början på december bildades så den nationella branschorganisationen ”Hästföretagarna” där Aja, som driver Ågårds hingststation i Falkenberg, blev interimordförande. ”Vi kommer att bli en aktör att räkna med”, lovar hon. På stämman den 16 april väljs en ordinarie styrelse – och en viktig fråga för framtiden blir den svåra gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet.
(Efter att listan har gått i tryck har Hästföretagarna haft sitt årsmöte. Aja kan numera titulera sig ordinarie ordförande. Reds anm Hippson.)

Margareta Bendroth fick under våren Göteborgs Djurskyddsförenings stipendium för sina insatser för djurskydd. Såhär lät motiveringen: Husdjursagronom Margareta Bendroth tilldelas föreningens stipendium för förtjänstfullt djurskyddsarbete. Hon har i sitt arbete på Hushållningssällskapet under ett stort antal år förmedlat kunskaper om god hästhållning till hästägare i Västra Götalands län. Genom sina föredrag och besök på olika ridhus och hästgårdar har Margareta gett tips och råd om god hästhållning och även kunnat påpeka vissa fel och brister som på ett smidigt och lätt sätt kunnat rättas till innan problemet blev till ett djurskyddsärende. Hon har också medverkat i akuta situationer då det uppstått allvarliga problem med hästhållningen och fungerat som en oberoende resursperson för både hästägaren och djurskyddsinspektören. Margareta delade stipendiet med Lotta Bäckberg på LRF i Västra Sverige.

Åse Ericson fick förtjänsttecknet guld av Svenska Islandshästförbundet för ett mångårigt engagemang. Både ideellt genom ett flertal år som SIFs ordförande och sportutskottsarbete under 80-talet samt utbildningsutskottet under 90-talet, dels som den anställda person som startade SIF´s kansli 1990 liksom sportdomare i över 25 år. Idag är Åse aktiv att driva nätverket Islandshästföretagarna med över 350 samlade islandshästföretag. Som informatör har Åse genom god journalistik alltid varit en god ambassadör för islandshästen i Sveriges hästvärld.