Elhandbok för hästverksamhet

Kategorier: Allmänt och Fakta.

Brandskyddsföreningen, Lantbrukets Brandskyddskommitté, har gett ut en uppdaterad version av handbok för elinstallationer i jordbruk och hästverksamhet 11:1.

En särskild handbok för elinstallationer i lantbruket har efterfrågats från
många håll. Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter,
dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i
lantbruket.

Här finner du den livsviktiga skriften.