Hästföretagarna diskuterar djurskydd för häst

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna.

Den 19 april fick den nationella branschorganisationen Hästföretagarna möjlighet att presentera sina synpunkter på djurskyddet i Sverige för Eva Eriksson, utnämnd att leda regeringens utredning av djurskyddslagen. Det var Margareta Bendroth och Anna Norberg (adjungerad i djurskyddsfrågor), som förde ordet för Hästföretagarnas räkning. Just nu pågår en översyn av lagstiftningen som leds av Eva Eriksson, landshövding i Värmland. Hästföretagarna mötte Eva och hela utredningsstyrkan Helena Elofsson, Karin Åhl samt Per-Olof Larsson och fick verkligen diskutera saken. Det var djupgående diskussioner och Eva Eriksson sammanfattade mötet med att hon tyckte att hon och gruppen fått ett antal bra synpunkter, idéer och tankeställare från hästnäringen som de inte fått tidigare, bl a konkreta förslag om arbetsgången mellan myndighet och medborgare/näringsidkare vad gäller djurskyddsarbetet i fält.

Här finns Hästföretagarnas synpunkter att läsa: Djurskydd Karlstad 19 april 2011 ver 3