Nordbro Jurister

Avtal med fri inkassotjänst och juridisk telefonrådgivning
Juridisk hotline (öppettider 8.30-16.30)
Företaget får tillknutet sin egen personliga jurist
Kompetent bollplank, ring så mycket du vill för samma pris
Inkassotjänst: lägg inte tid på gäldenärer som inte betalar i tid, vi gör inget avdrag på ditt
krav.
Priset för avtal är 2 200 kr exkl moms per år. Medlem i Hästföretagarna ges 3 månader
förlängd avtalstid till samma pris.
Kontakt:
Nordbro kommer att kontakta alla medlemmar och informera om sin produkt. Vill ni ha
direktkontakt omgående gå in på deras hemsida och ta kontakt.

http://www.nordbro.com/Hem/