Equilibris – tidskriften för veterinärmedicin och hästvetenskap

10% rabatt på årsprenumeration av tidningen EquiLibris, facktidskriften för hästfolk.
Tidskriftens mål är att göra en helt ny form av hästtidning för alla med ett intresse av att
få och förmedla veterinära erfarenheter och kunskaper med ett svenskt perspektiv,
mellan veterinärer samt andra hästyrkesgrupper och hästägare. Bakom EquiLibris står en
rad veterinärer och agronomer som vill verka för bra omvårdnad och hälsa hos våra
hästar i Sverige. EquiLibris utkommer med fyra nummer per år. Ordinarie pris för
årsprenumeration är 240 kr inkl moms och med rabatten 215 kr.
Kontakt:
Uppge medlemskap i Hästföretagarna vid tecknande av prenumeration. Det finns en
särskild prenumerationstalong på hemsidan. Skriv ”medlem i Hästföretagarna” i samma
ruta där du också anger yrkesgrupp/hästägare. Det finns även en separat e-postadress:
prenumerera@equilibris.se.

http://www.equilibris.se/