Affärsskola för hästföretagare

Kategorier: Nyheter.

Gå Flyinges affärsskola om du har planer på att utveckla dig och verksamheten
Flyinges affärsskola utvecklar företaget, verksamheten och dess ledare. Flyinge står för det stora
branschkunnandet som Sveriges hästcentrum medan våra föreläsare är proffs på
affärsutveckling, marknadsföring och ledarskap. Under kursen tillämpar vi pedagogiken action learning:
Gruppens deltagare tar fram problemställningar knutna till sina behov och mål. Enskilt och i grupp
arbetar vi med att lösa problemställningarna där vi i processen också använder
varandras erfarenheter.
Ämnena är:
Vill du lyckas i
hästbranschen?
Affärsplan
Försäljning
Ledarskap och entreprenörskap.
Marknadsföring och varumärket

Datum: 17-19/11 2014
Sista anmälningsdag 1 november http://flyinge.se/blog/utbildning/utbildning-for-hastforetagare/