Hästföretagarna för samarbete, ej ännu en organisation.

Kategorier: Allmänt.

Hästföretagarna (HF) har tidigare (augusti) föreslagit att samverkan för hästnäringen ska tas fram i en process med berörda parter tillsammans, alltså de organisationer som organiserar näringsidkare inom hästområdet. Detta såg ut att vara ett faktum efter det inledande mötet i september som följde på remissrundan, nu var det dags att lösa HUR:et och en särskild arbetsgrupp bildades där HF var en av deltagarna. Men uppenbart vid första mötet dessa parter emellan, var att man inte arbetar för samverkan utan start av ny branschorganisation. Hästföretagarna ser därför ingen naturlig koppling till att delta i bildandet av en ny branschorganisation; LRF hästföretagare.

Pressmeddelande 19 sept 2013 Hästföretagarna