Hästföretagarnas årsstämma 2012

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Dax för Hästföretagarnas föreningsstämma igen. Hur fort går inte ett år?  I samband med att vi möts igen  ordnar HF extra aktiviteter får våra medlemmar samt för alla som är intresserade av Hästföretagarnas verksamhet. 
 
Här kan du läsa hela programmet plus våra tankar om att bidra till gemensam bussresa. Anmäld ig ang bussresa för den 9 april, i övrigt är det den 13 april som gäller för sista anmälningsdag. Notera att man kan välja delar av porgrammet – man måste inte göra allt!
 
Fredag 20 april – studiebesök på Jump Club i Enköping
Lördag 21 april – föreningsstämma på Ågesta ridskola, södra Stockholm. Föreläsning om arbetsgivarrollen, stämmoförhandlingar med HYNs Lars Bäckman som ordförande samt rundvandring på den nyligen renoverade och till stor del mekaniserade ridskolan med chefen och gårdsansvarige Jan von Krusenstierna samt Margareta Bendroth, styrelseledamot i HF och agronom/hästrådgivare som bl a har forskat i stallmiljö och gjort tidsstudier över dagliga stallrutiner.
 
Välkomna både medlemmar och icke-medlemmar som ”bara” är nyfikna på vad Hästföretagarna arbetar med!

Foto: från första stämman i Möndal 2011 (foto: Åse Ericson)