Statistik i hästnäringen

Kategorier: Allmänt, Fakta och Om hästnäringen.

Statistika underlag är ett efterlängtat redskap i hästnäringen, för att branschen ska kunna visa sin omfattning och utvecklas framåt. Man kan tycka att det vore enkelt exempelvis att veta hur många hästar det finns eftersom alla ska ha pass men så är icke fallet. Många hästar lever utan pass, många små och stora rasföreningar sköter arbetet med att hålla ordning i registren med varierande resultat (det finns inget centralt hästregister), hästägare tänker inte alltid på att avregistrera sina hästar när de dör osv.

De senaste åren har det dykt upp en del statistiska undersökningar, främst genom Jordbruksverket. Det är undersökningar som pekar på fakta om näringen såsom:

* Det fanns vid hästräkningen år 2010 cirka 362 700 hästar i landet, 70 % av hästhållarna är kvinnor. Undantaget är A-tränare inom trav och galopp där 85 % är män.

* 70 % av hästhållarna har hästar för hobbybruk, 15 % för näringsverksamhet. Resterande 15 % har en kombination av båda, t ex en näringsidkare kan välja att ha en egen häst privat. 

* Över 60 % av landets hästhållare har ingen utbildning med anknytning till hästhållning. Av hästar som används för hobby är dryga 85 % ridhästar. En tredjedel kör sina hästar och lika många har hästar för betesvård. En tredjedel av hobbyhästarna tävlas, mest i ridsportgrenar.

* Näringsverksamhet bedrivs mer inom tätort och landsbygdsnära tätort än i ren landsbygd. Den vanligaste företagsformen är enskild firma bland näringsidkarna. AB är mest vanligt hos A-tränare. Över hälften av ridskolorna drivs som ideella föreningar.

* Bland ridskolor/turridning domineras verksamheten av undervisning, läger och inackordering och drygt 20 % har hästturism/turridning som näring. Sammanfattningsvis är det grupperna A-tränare och ridskolor/turridning som säljer tjänster i högre grad än riket som helhet som har mer markbaserade näringsgrenar såsom uppfödning (nära 50 %), inackordering (35 %) och även skogs- och jordbruk.

Drygt 15 % av hästhållarna som har näringsverksamhet har inga egna hästar, majoriteten av dessa bedriver inackordering.

Totalt sysselsätter hästhållare med hästnäringsverksamhet ca 24 100 personer

Vi listar några aktuella viktiga undersökningar här:

Jordbruksverket: Hästar och anläggningar med hästar 2010, läs här.

Jordbruksverket: Hästhållning i Sverige 2010, läs här. Kortversionen här.

Jordbruksverket: Hästskattningarna 2004 och 2010, läs här. Kortversionen här.

HNS: Arbetsmarknad och yrken inom svensk hästnäring, läs här.