Landsbygdsfokus på hästföretagarträff

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna.

Landsbygden i framtiden stod i fokus vid Hästföretagarnas medlemsmöte i Östergötland. Runt långbordet på Olle Forsells sköna krog på gården Kalvefall (Saga Adventures) samlades en grupp hästföretagare och fick höra Jordbruksverkets Malin Gumaelius berätta om arbetet på landsbygdsutvecklingsenheten. Innan vi kom så långt gick vi laget runt och pratade om våra företag, för det är ju en av de centrala frågorna för Hästföretagarna – att föra näringsidkare närmare varandra och ge till fälle för erfarenhetsutbyte. Företagarna runt bordet sysslade med så vitt skilda saker som: inackordering, SPA, turridning, konferens, naturguidning, alternativ medicin, semin, rådgivning, uppfödning, hästen som terapeutiskt verktyg, turism, hästcasting till film, ridundervisning och hästträning.

På Malins avdelning arbetar 20-talet anställda med frågor som ligger framåt i tiden – ett fantastiskt arbete berättar Malin, ett av de friare och mest inspirerande på verket. Helt nyligen har två olika ”team”, Team Företagande och Team Landsbygd upplösts och gått samman i ett gemensamt projekt. Visionen för gruppens arbete är: Sverige tar tillvara landsbygdens potential. Deras arbete ska bl a handla om att lyfta olika sidor av landsbygden, visa på landsbygdskompetens. Ett viktigt steg är att den politiska makten ska påminnas om att de måste ”landsbygdssäkra” sina beslut. Alla ska tänka -vilka effekter får det här beslutet vi tar nu för innevånarna i Flataklocken? Avslutningsvis berättade styrelsen om Hästföretagarnas mål och visioner och vad vi uppnått under vårt första år!