Representant i HYN

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna.

Nu har Hästföretagarna blivit en representant i HYN – Hästhållningens yrkesnämnd. Det första mötet vi var med på ägde rum nyligen på Ågesta gård, en ridskola som ägs av Stockholms stad men arrenderas av familjen von Krusenstjerna som drivit ridskola där i 40 år.

Arbetsmiljö var en viktig punkt för dagen samt frågan om hur näringen ska ”locka” och behålla kompetent arbetskraft. HYN är en samarbetsorganisation och där finns med organisationer som företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare (Almega och Kommunal), liksom representanter för alla stora organisationer inom häst (Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Islandshästförbundet, western-WRAS, Brunte, Ridskolornas Riksorganisation, Hästyrkesförbundet mfl). Hästföretagarna är ofta arbetsgivare och har verkligen en framtida nyckelroll vad det gäller att arbeta för lönsamma företag med ekonomiska muskler att långsiktigt kunna förbättra yrkesvillkoren för både arbetstagare och arbetsgivare. Forskning visar att rationell hantering av verksamhet, mekanisering mm kan vara ett led till ökad lönsamhet i företaget som möjliggör andra typer av investeringar på sikt. En klassisk win-win-situation. Förbättring av arbetsmiljö behöver inte bestå av stora omvandlande ombyggnationer för att ändå börja ge utslag i sparad tid och kroppsarbete.

Anna Hedberg (Landsbygdsdepartementet) och Niklas Adolfsson (JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik) talade om näringens mest aktuella knäckfrågor och om miljöstudier kring stallar som gjorts flera stycken de senaste åren. Kommunals Ann Georgsson presenterade undersökningar om arbetsmiljö och arbetstagarrollen gjorda bl a med ett stort antal ridlärare. Detta blev ett grundunderlag för vidare diskussion i mindre grupper.
Slutligen guidades vi runt av Jan på Ågestas anläggning och fick en fin inblick i hur man kan spara kroppar och pengar genom mekanisering.