Hästföretagarna på Elmia

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna.

Kom och lyssna på Margareta Bendroth som talar om mekanisering i häststallar under Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Fredag den 21 oktober kl 15-16 talar Hästföretagarnas styrelsemedlem Margareta i kongresshallen. Mekanisering i häststallar är en oerhört eftersatt funktion i hästnäringen och därför så viktig. Man kan med få men effektiva medel förändra människors arbetsmiljö och hela företagets ekonomi på mycket positivt vis. Margareta kommer att dela med sig av sin kunskap. Har du inte möjlighet att åka till Jönköping kan du läsa Margaretas och Anna Wallerts två arbeten om stallmiljö som finns på Jordbruksverkets hemsida. Inventering och förslag på nya lösningar här samt rapport om ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö här.

Hästföretagarna har även en monterplats att marknadsföra sig på nära visningsringen på plats D04:10.

Förutom Margareta kan man lyssna på andra hästföretagarföredrag med bl a Thilde Höök och Katrin Gunnarsson. Mer om mässan kan du läsa här.