Gödselregler ska utredas

Kategorier: Allmänt och Om hästnäringen.

I dag omfattas lantbrukets djur och hästar av olika krav på tillstånd, anmälningsplikt och andra regler. Det påverkar också hanteringen av gödsel och nu tillsätter regeringen en utredning i ärendet. Utredaren ska också ta ställning till om det ska införas ett nationellt djurhållningsregister samt se över reglerna för biogasproduktion i verksamheter med djurhållning som idag anses vara för otydliga.

Läs mer här.