Monthly Archives juni 2011

Prisade styrelseledamöter

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Några av Hästföretagarnas styrelsemedlemmar har uppmärksammats under våren med maktposition, stipendium och guldmedalj! I tidningen Hippson rankas ”makten” i Häst-Sverige och vår ordförande tar plats: 50. Aja Blomberg Andersson, ordförande
Read More

Skatteverkets hästreferensgrupp

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Hästföretagarna är inbjudna att vara med i Skatteverkets referensgrupp i hästbeskattningsfrågor. Vid vårt första möte var Peter Wirtberg på plats i Malmö. Övriga deltagare var från Svensk Travsport, Svensk Galopp,
Read More

Elhandbok för hästverksamhet

Kategorier: Allmänt och Fakta.

Brandskyddsföreningen, Lantbrukets Brandskyddskommitté, har gett ut en uppdaterad version av handbok för elinstallationer i jordbruk och hästverksamhet 11:1. En särskild handbok för elinstallationer i lantbruket har efterfrågats från många håll.
Read More